Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

Ανοικτό μάθημα Τ.Π.Ε. στο eclass

Συμπληρωματική ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το μάθημα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) της ΣΤ΄τάξης. Η εκπαίδευση αυτή δεν αναπληρώνει τη δια ζώσης διδασκαλία στο σχολείο. Φιλοδοξεί να διατηρήσει, όμως, ζωντανή την επαφή των μαθητών με την εκπαιδευτική διαδικασία και το ενδιαφέρον τους για το μάθημα. 
Οδηγίες:
1. Το μάθημα είναι ανοικτό και βρίσκεται στο eclass (πατήστε εδώ) 
2. Βλέπετε τις Ανακοινώσεις του μαθήματος.