Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020

Πρόσβαση στα "ανοικτά μαθήματα" της ηλεκτρονικής τάξης (eclass)

Ενημερώνουμε τους γονείς / κηδεμόνες / μαθητές, ότι στην υπηρεσία "Ηλεκτρονική Τάξη" του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (http://eclass.sch.gr), δύνανται εφόσον το επιθυμούν να συμμετέχουν στα "ανοικτά μαθήματα" που δεν απαιτούν τη σύνδεση των μαθητών με χρήση λογαριασμού ΠΣΔ.
Τα "ανοικτά μαθήματα" παρέχουν περιορισμένες λειτουργίες σε σχέση με τα κλειστά, αλλά αποτελούν μια γρήγορη λύση, όσο οι μαθητές δημιουργούν ακόμη τους λογαριασμούς τους. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει το διδακτικό υλικό στο ανοικτό μάθημα και οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε αυτό. Αυτό θα επιτρέψει την σταδιακή προσαρμογή των μαθητών στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας των μαθητικών λογαριασμών. Στη συνέχεια και σε επόμενη φάση τα μαθήματα θα μετατραπούν σε "κλειστά" από τον εκπαιδευτικό.

ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ E-CLASS:


ΣΥΝΔΕΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ http://eclass.sch.gr
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ: Αναζήτηση μαθημάτων 
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ: Νομός Βοιωτίας

ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (9070107)
Εμφανίζονται τα διαθέσιμα μαθήματα κάθε φορά (ο κατάλογος ανανεώνεται).
Έχετε πρόσβαση (χωρίς μαθητικό λογαριασμό ΠΔΣ) μόνο στα ανοικτά μαθήματα που έχουν την ένδειξη: