Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) / ΣΤ΄& Ε΄

Συμπληρωματική ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 για το μάθημα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) των ΣΤ΄ &  Ε΄ τάξεων: 
Το μάθημα είναι ανοικτό και βρίσκεται στο eclass.