Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,
Σας ενημερώνω ότι στην εκπαιδευτική πλατφόρμα η-τάξη (eclass) υπάρχουν
μαθήματα για τα Αγγλικά και ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή για να βλέπετε τις
νέες ασκήσεις και δραστηριότητες:
Αγγλικά Α' Δημοτικού
Αγγλικά Β ' Δημοτικού
Αγγλικά Γ 'Δημοτικού 2
Αγγλικά Δ ' Δημοτικού 2
Αγγλικά Ε ' Δημοτικού 2
Αγγλικά ΣΤ ' Δημοτικού 2
Στα μαθήματα Αγγλικά Γ' Δημοτικού 2, Αγγλικά Δ'Δημοτικού 2, Αγγλικά Ε'
Δημοτικού 2 και Αγγλικά ΣΤ' Δημοτικού 2 μπορείτε να κάνετε κλικ στις «Ασκήσεις»
για να βλέπετε τις νέες ασκήσεις.

Για να βλέπετε τις νέες δραστηριότητες μπορείτε να κάνετε κλικ στις «Συνδέσεις
Διαδικτύου».
Με εκτίμηση,
η εκπαιδευτικός του μαθήματος, Γαρυφαλιά Λάιου