Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020


Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,
Σας ενημερώνω ότι στην εκπαιδευτική πλατφόρμα η-τάξη υπάρχουν μαθήματα για τα
Αγγλικά και ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή για να βλέπετε τις νέες ασκήσεις και
δραστηριότητες:
Αγγλικά Α΄ Δημοτικού
Αγγλικά Β΄ Δημοτικού
Αγγλικά Γ΄ Δημοτικού 2
Αγγλικά Δ΄ Δημοτικού 2
Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού 2
Αγγλικά ΣΤ΄ Δημοτικού 2
Στα μαθήματα Αγγλικά Γ΄ Δημοτικού 2, Αγγλικά Δ΄ Δημοτικού 2, Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού 2 και
Αγγλικά ΣΤ΄ Δημοτικού 2 μπορείτε να κάνετε κλικ στις «Ασκήσεις» για να δείτε τις νέες
ασκήσεις.
Για να δείτε τις νέες δραστηριότητες μπορείτε να κάνετε κλικ στις «Συνδέσεις Διαδικτύου».
Με εκτίμηση,
η εκπαιδευτικός του μαθήματος, Γαρυφαλιά Λάιου