Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Με επιτυχία ξεκίνησε το πρόγραμμα της κολύμβησης για τους μαθητές της Γ΄ και Δ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κυριακίου. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 21η Μαρτίου και θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.